Bli medlem i Humlan 2019

Umeå kulturförening Humlan är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har som ändamål att erbjuda och stimulera ett kvalitativt kulturliv till medlemmar och allmänhet i Umeå.

Föreningen arbetar med en öppen kontinuerlig verksamhet. Vilken främst består i att arrangera kulturarrangemang och bedriva projekt. Detta i syfte att stimulera medlemmar och allmänhet till att aktivt deltaga i kulturlivet, såväl i egenskap som åhörare som utövare.

Medlemskapet passar för dig som vill stötta kulturföreningen Humlan, för dig som vill arrangera och genomföra projekt samt för dig som vill få rabatter och gå på roliga medlemsarrangemang!

Information om medlemsavgift

Att vara medlem kostar 100 kr per år och medlemsåret sträcker sig från 1 september till 31 augusti. Medlemskap som tecknas i år sträcker sig fram till 31 augusti 2020. Betala in beloppet via Swish eller Plusgiro 14 23 95-3 och märk inbetalningen med ditt namn.

123 - 290 92 81

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till förbundet Svensk Live.