Bli medlem i Humlan 2019

Umeå kulturförening Humlan är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har som ändamål att erbjuda och stimulera ett kvalitativt kulturliv till medlemmar och allmänhet i Umeå.

Föreningen arbetar med en öppen kontinuerlig verksamhet. Vilken främst består i att arrangera kulturarrangemang och bedriva projekt. Detta i syfte att stimulera medlemmar och allmänhet till att aktivt deltaga i kulturlivet, såväl i egenskap som åhörare som utövare.

Information om medlemsavgift

Att vara medlem kostar 100 kr per år och medlemsåret sträcker sig från 1 september till 31 augusti. Medlemskap som tecknas i år sträcker sig fram till 31 augusti 2020. Betala in beloppet via Swish eller Plusgiro 14 23 95-3 och märk inbetalningen med ditt namn.

123 - 290 92 81

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till förbundet Svensk Live.