Bli medlem i Verket 2020

Verket arbetar för ett alternativt kulturhus där ej kommersiell samt ej etablerad musik kan skapas, framföras och växa, oavsett musikgenre eller privatpersoners ekonomi. Verket ska tillgängliggöra tekniken, musiken och kulturen.

Inom föreningen Verket är det medlemmarna som skapar sina drömmar, arrangemang och projekt. Tanken är att Verkets medlemmar ska använda Verket som en plattform för att enkelt kunna anordna (främst) musikarrangemang. Verket tillhandahåller därför arrangemangslokal, ljudtekniker, teknisk utrustning, musikutrustning, marknadsföring samt rådgivning för en billig hyra.

Som medlem i Verket kan du även lära dig ljud- och ljusteknik, arbeta som tekniker på Verkets arrangemang, hyra våra replokaler samt utveckla andra projekt eller workshops som du drömmer om!

Information om medlemsavgift

Medlemskapet gäller i ett kalenderår, från 1 januari till 31 december.
Betala medlemsavgiften (50 SEK) via Swish eller via Verkets plusgirokonto (Nordea 920287-0).
Märk inbetalningen med ditt Namn samt "Medlemsavgift".

123 - 166 59 42

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till förbundet Svensk Live.